Tjenester

Det utføres skadetakst og verdivurdering av forskjellige typer kjøretøy og maskiner innen segmentet auto. (Hjul / beltekjøretøy.) Det utføres også skadetakst og verdivurderinger innen fritidsbåt inkl. seilbåt.


Bistand ved:

- salg og verdisetting av objekter innenfor samme segment.

- salg av vrak til hugging eller oppbygging/reparasjon.

- verdisetting i forbindelse med tvistesaker/tvangssalg.

- skadestedsbefaring ved tvister i forbindelse med skadesaker.
 

  • PERSONBIL
  • LASTEBIL 
  • MOTORSYKKEL / MOPED / ATV
  • CAMPINGVOGN
  • MASKINER
  • TRAKTOR / LANDBRUKSMATERIELL
  • ANLEGSMASKINER
  • FRITIDSBÅT / SEILBÅT